Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


muškamuśke- (mośke-)muδa, muδ̕ana
nä, ne, ? nińäčeńačɜnäćɜ-
ńačkɜnajenäke-näkɜ- (nekɜ-)
nakrɜńalɜnaljańälmä
ńämɜnäŋɜńaŋkćenappɜ (noppɜ)
ńäräńarɜńärɜnärkɜ
ńarmanatɜnattanäδ̕ɜ (näľ́ɜ)
ńećɜ-, ńečɜ-nejδeńeksɜ (ńeskɜ), ńekšɜ (ńeškɜ)ńe̮le (ńōle)
ńele- (ńēle-)ńeljä (neljä)nemɜneŋte
ńeplɜnere (nēre)ńe̮rkɜ (ńōrke)neskä-
nikɜ (nükɜ)ńikɜ-1ńikɜ- (ńükɜ-)2nikkä-
ńilańileńilke- (ńülke-)nime
nine (ńine)niŋäńiŋɜ (ńiwŋe)ńiŋśe
ńirɜ-nisɜnišɜ (nüšɜ)nistä-
niwa- (niŋa-)ńiδa-, ńiδä- (ńiδ̕a-), ńiδ̕a- ńiδ̕ä-niδe (nüδe)no
noćańočańočkanojta
ńokkeńola-ńole- (ńōle-)nolɜ
ńolɜ- (ńolɜ-mɜ-)ńolkeńolkɜ, ńalkɜńoma (ńoma-lɜ)
ńoma-ńončɜ, ńočɜńoŋδa- (ńowδa-)norɜ
ńorɜ1ńorɜ2norja, ńorjanorta
ńowe-ńowŋanowta-nȣjɜ- (ńȣjɜ-)1
nȣjɜ-2ńȣkkɜńȣlɜńȣmɜ
ńȣmɜ-nȣńćɜńȣnɜ (ńȣńɜ, ńȣŋɜ)ńȣ̈rɜ (ńȣrɜ, ńȣrkɜ)
nunu-mɜńučɜ (ńučkɜ)ńujɜ-
ńukśe (ńukɜ-śɜ)ńüktä-ńulɜńulkɜ
nume (nome)ńuŋɜ-nure-ńurme
nusɜ (nušɜ-)nušja, nošjanuska-o, u
oća, ońćaoća-oćtɜ-rɜojwa
oksaoksa-, okse-olɜolke
oma1oma2omčaomena, omɜrɜ
omra (ompra)omteonaońća
ońća-rɜončɜońɜonta (ȣnta)
ontɜoŋkeoŋlɜ (ȣŋɜ, ȣŋɜ-lɜ)oŋte
oŋtɜ1oŋtɜ (oŋtɜ-lɜ)2opśɜ (upśɜ)ora1
ora2oraśeorjaorkɜ
ormaorpa (orpasɜ), orwa (orwasɜ)1orpa2osa
oweoδa-oδa-mɜoδe (ōδe)
ȣ̈čɜȣćɜ-ȣjɜ-ȣ̈kɜ (jȣ̈kɜ), ȣ̈γɜ (jȣ̈γɜ)
ȣmɜ-ȣ̈nɜȣ̈ńɜ-ȣ̈štɜ-rɜ
pačapäčepaćɜpačɜ1
pačɜ (počɜ)2päčɜ-pačkɜpäćkɜ
pačkɜ- (počkɜ-)1pačkɜ-2päjäpajɜ1
päjɜ (pejɜ)1pajɜ2päjɜ2pajńa- (pajna-)
päjwäpäkepäkɜpakka-
päkkɜpäkkɜ-pakšapäkse
päkšnäpalapaĺapälä1
pälä2palɜ1pälɜ1palɜ2
pälɜ2paljɜpälkä1päĺkɜ
palγɜpanče-, pače-pančɜ (pončɜ), pače (poče)pane-
pänɜ1pänɜ2päntɜpäŋe
paŋɜ-paŋka1paŋka2paŋka3
parapäreparɜ, porɜ (parwa, porwa)parɜ-
parmapaše-paśɜ (paśkɜ)pašɜ- (pošɜ-)
päškɜpatapäwepaδɜ
päδ̕ɜ-paδ̕tɜpaδ̕we (patwe)pećä
pečä, penčäpećɜpečɜpečkä- (päčkä-)
peje-pejɜ-pekkɜpeksä-
pekšepektä-pele (pēle)pele-
pelɜ-peljäpeĺkkäpelme (peĺme)
pelna (polna)penepeńɜpentɜ-
pentɜ-lɜpeŋe (peŋe-rä)peräperɜ1
perɜ2perɜ-perkɜ (perkkɜ)perma
pertɜ (pärtɜ)pesäpese-pesɜ (pečɜ)
pe̮śɜpetkelepeδpäpiča
pićɜ (püćɜ)pičɜ (pečɜ)pičɜ (pićɜ)pičkɜ-
pićlapijepije-pijra
pikkä (päkkä)pikkɜ (pükkɜ)piksɜpilɜ-
pilkɜ- (pülkɜ-)piĺmɜpilwe (pilŋe)pimɜ
pintapiŋe1piŋe (püŋe)2piŋɜ
piŋkapiŋse-me, pise-me, pipse-mepire, piräpirɜ
pirtä- (pürtä-)pis-tä (pise-tä)pišapišä-
pisa- (piśa-)pise-piškapište
pitä-pitä-läpitɜ-piwtä- (piwe-tä-)
piδe (piδe-kä)počapoča-počɜ-
počka1počka2pojɜpojka