Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


pojtapokapoĺapola1
pola2polkepolweponča, poča
pontepoŋe, poŋe-sɜporaporɜ1
porɜ2porńeporśas (porćas)portta
pośɜpošɜpoškaposke1
poske2powapoδ̕ɜpȣča
pȣčɜpȣ̈čɜpȣ̈ćɜ- (pȣ̈śɜ-)pȣ̈jćɜ
pȣjɜpȣ̈kɜpȣ̈kkɜ-ttɜpȣĺćɜ
pȣ̈lɜpȣlɜ-pȣnɜpȣ̈nɜ
pȣńɜ-pȣra-pȣ̈rɜ1pȣ̈rɜ (pȣ̈rŋɜ), pȣ̈rɜ-ŋɜ2
pȣrɜ-pȣrkɜ- (pȣrγɜ-)pȣśɜ- (pȣćɜ-)pȣtɜ
pȣγrɜ-, pȣrkɜ-pučɜ1pučɜ (pučɜ-nɜ, pučɜ-mɜ)2pučɜ-1
pučɜ-2pučɜ-3pućɜ-rɜ-pućka (paćka)
pučka-pućkepučkɜpučkɜ-
pujɜpuke-pukkɜpukta-1
pukta-2puktɜpulapulɜ-
punapuńapuna-puńća
puńća-, puća-puntɜ (puntɜ-ksɜ)puŋɜ-1puŋɜ-2
puŋka (poŋka)purapure-purɜ1
purɜ2purɜ- (pȣ̈rɜ-)purka-purkɜ1
purkɜ (pukrɜ)2puśɜpušɜ-puske-
puśnɜ (puśɜ-nɜ), pućnɜ (pućɜ-nɜ)putɜpuwɜpuwɜ- (puγɜ-)1
puwɜ- (puŋɜ-)2puδapuδa-seraće-
räćɜraćɜ1raćɜ2rakka
rakkɜ-rańćɜ, raćɜraŋɜ1raŋɜ2
räppäraškɜratɜ (rotɜ)rećɜ (rećkɜ)
rekɜ (reγɜ)rekkɜreńćɜ-, rećɜ-reŋɜ (rekɜ)
reŋkɜrepä (repä-ćɜ)reśmärićɜ-
rikɜ (riγɜ)rineriŋe-šerita
roćɜrokɜ- (roγɜ-, rowɜ-)rokkaroška
rȣčkɜ (rȣškɜ)rȣkkɜ-rȣ̈mɜrȣ̈ŋkɜ-1
rȣ̈ŋkɜ-2rȣ̈ppɜ- (reppɜ-)1rȣ̈ppɜ-2rȣtɜ
rukɜruŋkaruŋkɜ-śäčä
säćesäće (seće)säćɜ (sećɜ)saćɜ-
śačkɜsajasäjesajɜ (sajɜ-kɜ)
śajmaśajmɜśajȣrɜšajtta-
śäkäśäkćešakčeśäke
sakɜ (≲sakka)säkɜrɜśakkɜ (śukkɜ)śakśa
säksäśäktɜ-salaśala1
śala2śälä- (ćälä-)säle- (sälke-)śale-
śalɜ (śaδa), salɜśaĺɜsalɜ (sala)šalɜ
śalkɜsalkɜ-šamɜ1šamɜ2
śampeśänčɜsante-šäntɜ
säŋäsaŋća-säŋeśäŋe
säŋɜšaŋɜ-šaŋkasäŋke
säŋkɜśaŋkɜśäŋkɜšapa
säpɜ (šäpɜ), täpɜsäppäsappɜsapśɜ
saptɜ-rɜ (soptɜ-rɜ)šarasärɜšärɜ
sarɜśarɜ1śarɜ (ćarɜ)2śarɜ-
šärɜ-särɜ-śarjasärkä
śarmaśarnasarńeśarta
sasaresäsɜsäśɜ-, śäśɜ-šäškä
śäśke (< śaśke)śäšnä, šäćnäśasra (śarsa)saśtɜ-
śatasätɜ-, šätɜ-satta-śawe
sawesawɜsäwnäśawŋa
sawta, šawtasaγe-saγe-kta- (saγe-tta-)säγɜ-rɜ, säkrɜ
śeˊŋćemäsejpäsekaselɜ
śelɜ-śelkäśe̮me (śōme)śēme
se̮ne (sōne)senɜ-śentä-sente-
šeŋäseŋkɜ (säŋkɜ)1seŋkɜ2śepä
śeppäseräšera (šēra)śerɜ
šerɜ (šärɜ)serɜ-śerɜ- (śärɜ-)setɜ1
setɜ (sejtɜ)2sewe- (seγe-)šewɜśeδ̕mä
sɜŋćɜ (sɜŋćɜ-lɜ), sɜčɜ (sɜčɜ-lɜ)šɜšmɜśićä, śińćäsićɜ (süćɜ)
sije (süje)śije-lešijte (šejte), šijta (šejta)śikɜ
sikśe (sükśe)śiläsile (süle)silɜ
silɜ-śiĺke (śüĺke)šilkɜ- (šülkɜ-)śilmä
simɜśinesinesintä-
šiŋa-śiŋešiŋe-resira
sira-kta-śīresirɜsirɜ (sirɜ-mɜ), sürɜ (sürɜ-mɜ)
sirɜ- (sürɜ-)širtɜ (šürtɜ)sisare (sesare)šišna
šiśtɜ (šikśtɜ)sitɜ-sittaśiwa
siwɜ-ĺɜśiδä (śiδä-mɜ), śüδä, śüδä-mɜśiδ̕e (śüδ̕e)siδ̕ɜ1
siδ̕ɜ2sojaśojesojɜ
śojwašoka-šoke-sokse